Wil jij een gezonde en stralende huid? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Be by Kay is sinds 2014 dé beautysalon op het gebied van beauty en huidverbetering. Een totaalconcept met een team van kundige professionals! 

HOME      OVER ONS      BEHANDELINGEN  Nieuw!! De webshop van Be by Kay met al onze geweldige producten.

bebykay-maastricht-visagie-huidverbetering4

Privacybeleid

Privacy statement Be by Kay

Inleiding

Be by Kay neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@bebykay.nl.

Wie is Be by Kay?

Be by Kay is de eenmanszaak van mevrouw Kayleigh Rutten, tevens handeld onder de naam Beautysalon Be by Kay, gevestigd te (6247 AK) Gronsveld aan Rijksweg 78 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59520426.

Be by Kay is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be by Kay de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Be by Kay jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Be by Kay persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Be by Kay voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Be by Kay worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7  jaar

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Twee jaar na het einde van de klant relatie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Twee jaar na het einde van de klant relatie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Twee jaar na het einde van de klant relatie

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Twee jaar na het einde van de klant relatie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Twee jaar na het einde van de klant relatie

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 
Maximaal 4 weken (met toestemming sollicitant 1 jaar)

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social Marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Be by Kay heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Be by Kay over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Be by Kay . Je kunt verzoeken dat Be by Kay je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Be by Kay te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Be by Kay of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Be by Kay te verkrijgen. Be by Kay zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Be by Kay je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Be by Kay

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bebykay.nl. Be by Kay zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Be by Kay een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Be by Kay je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers: Intermedis A & A ( administratiekantoor ) en Salonized ( administratie-programma )

Het kan zijn dat Be by Kay verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Be by Kay je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@bebykay.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Be by Kay jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@bebykay.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.